پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات

•نان ایتالیایی •پنیر پیتزا •انواع سبزیجات تازه

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

.سوسیس •کالباس .پنیر پیتزا .زیتون .قارچ

پیتزا آلفردو

پیتزا آلفردو

نان ایتالیایی •سس آلفرد •فیله مرغ •پنیر پارمسان .پنیر پیتزا .سبزیجات معطر .قارچ

پنه مرغ

پنه مرغ

•پنه •فیله مرغ •پنیر پارمسان

پاستا پستو

پاستا پستو

•پاستا •سس پستو •پنیر پارمسان

پاستا آلفردو

پاستا آلفردو

•پاستا •سس آلفردو •فیله مرغ •سبزیجات

کیک سیب زمینی

کیک سیب زمینی

•سیب زمینی •گوشت چرخ کرده •پنیر پیتزا

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی با پنیر

•سیب زمینی •سس چدار

سیب زمینی با سس قارچ

سیب زمینی با سس قارچ

•سیب زمینی •سس قارچ

سالاد میوه

سالاد میوه

•میوه های فصل

سالاد سزار

سالاد سزار

•سبزیجات •فیله مرغ •پنیر پارمسان

جمع:0تومان
قابل پرداخت:0تومان